Radio Koszalin S.A.

MAJĄTEK SPÓŁKI
(stan na dzień 31.12.2009 r.)
AKTYWA TRWAŁE - 13 917 792,19 zł
1. Wartości niematerialne i prawne: 46 336,03 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 13 602 915,61 zł
3. Inwestycje długoterminowe: 3 000,00 zł
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 265 540,55 zł

AKTYWA OBROTOWE - 5 918 796,18 zł
1. Zapasy: 54 216,10 zł
2. Należności krótkoterminowe: 860 952,71 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe: 4 967 637,71 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 35 989,66 zł

 
MAJĄTEK SPÓŁKI
(stan na dzień 31.12.2008 r.)
AKTYWA TRWAŁE - 15 060 589,71 zł
1. Wartości niematerialne i prawne: 49 952,11 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 14 693 248,13 zł
3. Inwestycje długoterminowe: 3 000,00 zł
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 314 389,47 zł

AKTYWA OBROTOWE - 4 168 115,69 zł
1. Zapasy: 75 676,38 zł
2. Należności krótkoterminowe: 715 865,85 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe: 3 322 502,26 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 54 071,20 zł

 
MAJĄTEK SPÓŁKI
(stan na dzień 31.12.2007 r.)
AKTYWA TRWAŁE - 15 696 179,40 zł
1. Wartości niematerialne i prawne: 49 405,87 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 15 205 777,14 zł
3. Inwestycje długoterminowe: 3 000,00 zł
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 437 996,39 zł
 
AKTYWA OBROTOWE - 5 218 037,59 zł
1. Zapasy: 58 360,74 zł
2. Należności krótkoterminowe: 378 785,85 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe: 4 731 368,66 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 49.522,34 zł

MAJĄTEK SPÓŁKI
(stan na dzień 31.12.2006 r.)
AKTYWA TRWAŁE - 16 278 243,09 zł
1. Wartości niematerialne i prawne: 130 491,64 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 15 916 905,04 zł
3. Inwestycje długoterminowe: 3 000,00 zł
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 227 846,41 zł
 
AKTYWA OBROTOWE - 3 824 060,83 zł
1. Zapasy: 39 713,17 zł
2. Należności krótkoterminowe: 1 054 033,82 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe: 2 665 592,71 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 64 721,13 zł
 

Metadane

Data publikacji : 19.08.2003
Data modyfikacji : 09.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Radio Koszalin S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Rembowski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Rembowski
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Rembowski

Opcje strony

do góry