Biuletyn Informacji Publicznej Przedmiot działalności - Radio Koszalin S.A.

Radio Koszalin S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2020, 09:32

Przedmiot działalności

Środa, 13 sierpnia 2003

PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST:

1. Działalność radiowa
2. Wydawanie książek
3. Wydawanie nagrań dźwiękowych
4. Pozostała działalność wydawnicza
5. Reprodukcja nagrań dźwiękowych
6. Reprodukcja komputerowych nośników informacji
7. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
8. Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
9. Stołówki
10. Radiokomunikacja
11. Radiodyfuzja
12. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
13. Badanie rynku i opinii publicznej
14. Reklama
15. Działalność obiektów kulturalnych
16. Działalność agencji informatycznych
17. Działalność archiwów.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Podmiot udostępniający informację:
Radio Koszalin S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Waszkiewicz
©1998-2021 Radio Koszalin S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL